Ida Vibeke Johansen

Jeg startet i 1980 med den tids nye datateknologi og jobbet for det meste på kontor og sentralbord med kundebehandling og data som hovedoppgaver.

I 1990 ble min yngste sønn alvorlig syk, og jeg ble etterhvert mer sykepleier enn mor. Etter dette forsto jeg at jeg kunne gjøre noe for andre mennesker i lignende situasjoner. Så det ble vendepunktet for meg.Jeg jobber som terapeut i mitt eget firma som ble stiftet i 1998.

 

Jeg er helseorientert og har tilegnet meg en god del kompetanse innen Alternativ medisin og helse generelt. Dette gjør det lettere for å kunne velge hvilken behandlingsform som passer for den enkelte. Ingen er like - alle er unike! Er det en behandlingsform som ikke er på klinikken, sender jeg deg videre til annen ekspertise.Mitt største talent er nok at jeg "ser" årsaken til plagene vi har og behandler det der det  trengs med riktig verktøy, som kan være en behandling eller et kosttilskudd.Utdannelse:                              
  • 3 års utdanning i klassisk Kinesisk Akupunktur inkludert Øre-akupunktur fra år 2000.  

  • 2 år Medisin grunnfag fra Encefalon og Norges Høgskole for Helhetsterapi.

  • Utdannet innen Mat-/Protein-intoleranser, LGS-lekk tarm syndrom. Dyptgående tester på cellenivå. Fra Eubiotek.

  • Opplæring i Kvantemedisin/Bioresonans på apparattypene LIFE, NES, EIS, QMA og ACUGRAPH.

  • 1 1/2 år. SIS Integreringsterapi.

  • Still Point trinn I, II og III + Space Clearing.

  • 2 1/2 år. Vibrapati er en utdannelse innen vibrasjonsmedisin, essensbehandling og blomstermedisin.

  • 3 års utdanning i Helhetsterapi fra Norges Høgskole for Helhetsterapi, som bl.a. inkluderer kinesiologi, ernæring, kosthold, aromaterapi, øre-akupunktur, fotsoneterapi, meridiandreanasje,  fargelære, anatomi/fysiologi og sykdomslære, Vitamin/mineral-lære + mer.

Utdannelsen i SIS Integreringsterapi, Still Point, Space Clearing, Personlig Remedium essensbehandling og Vibrapati er fra:
Instituttet for Spiritual Integration System i Oslo - Skolens nye navn er Norsk Akademi for Vibrasjonsmedisin.

Ida Vibeke Johansen
Godkjent Akupunktør hos Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon NNH

 

 

Akupunktur er en av de eldste medisinske terapiformer vi kjenner til i dag. De tidligste nedtegnelsene til akupunktur kommer fra klassisk kinesisk medisin og kan dateres flere tusen år tilbake i tid. Antikkens leger i det gamle Kina studerte universets og naturens lover. De så på mennesket som en integrert del av naturen, underlagt de samme lovene som alt annet levende.Videre mente de at makrokosmos (universet/naturen) avspeiles i mikrokosmos (mennesket/kroppen), og utviklet medisinske teorier og behandlingsmetoder etter universets lover. Noen av de mest sentrale teoriene innen klassisk akupunktur er begrepene yin og yang, universets motpoler som kontinuerlig påvirker hverandre, og qi, livets energi og livgivende substans. Qi manifesterer seg etter påvirkning og er medvirkende i alt liv og all bevegelse. Yin og yang opprettholder alle former for liv.En viktig del av klassisk akupunktur er forståelsen av hvilke ubalanser som kan oppstå innenfor kroppens energisystem og hvilke symptomer og lidelser som følger av det. Meridianer blir sett på som et kanalsystem i kroppen der qi kontinuerlig sirkulerer. Meridianene forbinder alle de indre organene med hverandre, og former et nettverk som forener kroppens bestanddeler til en organisk og dynamisk helhet. Hver av de tolv hovedmeridianene har forbindelse og navn etter det organet de er forbundet med. På enkelte punkter langs meridianene finner qi veien til hudens overflate. Dette punktet kalles et akupunkturpunkt. Vi har flere hundre akupunkturpunkter fordelt over hele kroppen.I de følsomme akupunkturpunktene kan qi påvirkes for å opprettholde den frie flyten av energi i meridianene. Ved manipulering av akupunkturpunkter kan blokkeringer fjernes. På denne måten kan ubalanser i de indre organene oppheves og sykdommer bedres. Erfaring viser at akupunktur er effektivt i forbindelse med korrigering av funksjonsforstyrrelser i en rekke lidelser og anvendelig mot både akutte så vel som kroniske tilstander. Smertelindringen kommer i stand gjennom svært sammensatte virkningsmekanismer.Akupunkturpunktene kan påvirkes gjennom bruk av nåler, urtebrenning (moksibusjon), kopping (vakuum behandling), elektrisk bio-stimulering, lysbehandling (farget lys, singulett oksygen, laserlys), og punkttrykk eller massasje (tuina, akupressur).

TCM (Traditional Chinese Medicine) understreker dessuten sterkt verdien av inntak av helbredende urter og planter, riktig kosthold og livsstil, og myk kampsport eller treningsøvelser som tai chi og qi gong til å opprettholde helse og forebygge sykdom.HVA KAN JEG VENTE MEG I BEHANDLINGSSITUASJONEN?
Første gang hos en akupunktør vil det bli utført journalføring av symptomer og smertetilstander. Noen akupunktører utfører trykk av spesielle punkter eller soner på kroppen for å klargjøre tilstanden nærmere. Inspeksjon av farge, tegn og trekk i ansiktet eller på huden kan også bli gjort. Dessuten foretar de fleste akupunktører puls- og tungediagnostikk for å presisere symptombildet. All eksaminasjon har som formål å kartlegge yin yang-balansen og qi-tilstanden i organer og meridianer.Behandlingen foregår ved at små tynne nåler føres inn i akupunkturpunktene i huden på kroppens overflate. Sterile engangsnåler er påbudt. Noen akupunktører manipulerer nålene, andre gjør det i mindre grad eller ikke i det hele tatt, og lar nålene sitte i fra 25-40 minutter med pasienten liggende på en benk. Tilleggsbehandling med andre former for påvirkning som nevnt ovenfor skjer ved behov.Tradisjonelt har akupunktur vært brukt i Kina som terapiform med daglig behandling i 1-2 uker, eller lenger. For travle mennesker vil det være mer praktisk med ukentlige behandlinger over en periode. Akutte problemer kan avhjelpes med 1-4 behandlinger, kroniske problemer krever ofte 8-12 behandlinger eller flere. Visse sykdommer eller medisinbruk krever konsultasjon eller oppfølging hos lege. Vi viser i denne sammenheng også til NNHs etiske regelverk med hensyn til pasienthåndtering og informasjonsplikt.FAGKRAV TIL AKUPUNKTØR MNNH ELLER NATURTERAPEUT MNNH
MED AKUPUNKTUR SOM HOVEDTERAPIFORM

Akupunkturrelaterte fag 600 undervisningstimer
Grunnmedisinske fag 300 undervisningstimer
Generelle fag (etikk, kommunikasjon osv.) 50 undervisningstimer
Naturmedisinsk grunnutdanning 110 undervisningstimer
Totalt 1060 undervisningstimerEgenstudier (1060 t x 1,1) 1166 timer selvstudier
Totalt studieomfang 2226 timer studiebelastningAntallet timer med egne studier er vurdert ut fra at de fleste naturmedisinske studier er deltidsstudier og må egenfinansieres. Dette betyr for de fleste studenter at fulltids- eller deltidsarbeid skjer ved siden av studiene. Studielengden ved de ulike skolene varierer fra 3 ½ år til 5 år deltid.

Se også
KVALITETSSIKRING AV STUDIEPLANAR/UTDANNINGAR

http://nnh.no/article.aspx?id=10&subid=414

GENERELT OM NNH-MEDLEMMERS BEHANDLINGSTILBUD
http://www.nnh.no/article.aspx?id=6

Tidligere har vi benyttet firmanavn, Safira Helhetsterapi og Safira Naturmedisin.