Hos oss benytter vi oss flere ulike metoder:
EIS, NES, LIFE og Acugraph.

Har man tidligere behandlet et problem og problemet kommer tilbake, så har man ikke funnet årsaken til problemet. Så lenge det ikke gjøres noe med årsaken til problemet vil symptomene alltid komme tilbake. Denne behandlingen tar sikte på å finne den bakenforliggende årsaken til plagene.

Hos friske individer er kroppen selv i stand til å rette opp de ubalanser som oppstår grunnet ulike typer belastninger. Slike belastninger kan ha fysisk, mental eller emosjonell årsak. Hvis belastningene blir for store, eller vedvarer over lang tid, vil ikke alltid kroppens selvkorrigerende systemer kunne fungere hensiktsmessig.
Hvert molekyl, hver celle, hvert vev og hvert organ har en ideell resonansfrekvens som koordinerer dets aktiviteter. Det samme gjelder for bakterier, virus eller sykdomstilstander. Under den kvantemedisinske balanseringen virker den tilførte elektromagnetiske energien på kroppen via elektroder og spres via akupunkturmeridianer og gjennom kroppens bindevev. Det foregår altså en kommunikasjon med kroppen der korrigerte frekvenser sendes fra behandlingsapparatet til kroppen og korrigere kroppens egne signaler der disse er i ubalanse. Målet er å hjelpe kroppen til selv å produsere friske celler via optimale frekvenser, for derigjennom å komme i balanse fysisk, mentalt og emosjonelt.

Verdiene leses av og tolkes i programvaren på en tilkoblet PC.

Kvantemedisin / Energimedisin / Bio-resonans / Metamedisin  

Quantummedicine

Ifølge kvantemedisinen kommuniserer celler ved hjelp av cellemembranens «energifelt» eller «frekvenser». Dette står i klar motsetning til den hovedsakelig kjemiske cellekommunikasjonen som er kjent innenfor biologien. "Frekvensene" skal være helt avgjørende for cellens funksjon, og om de endres skal det kunne føre til ubalanse eller sykdom. Maskinene brukt i kvantemedisin skal kunne diagnostisere og behandle kroppens celler og nyttige mikroorganismer i kroppen ved å sende inn «riktig frekvens» til kroppens celler. Behandlingen ønsker slik å stimulere kroppens selvregulerende mekanismer.

L.I.F.E.