Vi arbeider først og fremst med ens forhold til virkeligheten. Dette innebærer blant annet realisering av de iboende egenskapene og potensialene som en allerede har i seg. Vekst og utvikling handler i større grad om å se mer av seg selv, og hvor en virkelig befinner seg - akkurat NÅ.

Helbredelsen inntreffer naturlig når individet slutter å skade seg selv. Vi arbeider derfor med å tilrettelegge for den helbredelsen som finnes naturlig i en selv, og som utløses når en er mottakelig for den. Vi hjelper en til å løfte seg dit en ønsker - rett til kjernen - inn i det skapende senteret i ens eget liv.

Vibrasjonen i essensene er et dynamlsk styringsverktøy for å manifestere livet sitt på en bedre måte. En kan være mer proaktiv, aktivt tilstede og være mer bevisst medskapende. I stedet for å la seg "flyttes rundt" av gamle mønster og programmeringer, kan en forholde seg til livet slik det er NÅ og handle ut ifra dét. Når en er proaktiv på diverse måter i livet sitt ligger en før manifestasjon i det fysiske, og en er derfor aktiv i skapningsøyeblikket. Det gir en større mulighet for å interagere med livet ettersom en er tilstede i det noe inntreffer. En ser ballen før den treffer, og en kan fange den i stedet for å bli slått overende av den.

Behandling sammen med essenser arbeider derfor med hele livet, slik at impulser kan mottas, forstås og siden uttrykkes og manifesteres mer i sin opprinnelige form. Gjennom å bli synkron med disse impulsene vil en leve mer direkte og sant ut fra hva og hvem en opprinnelig er.

Flyten er der allerede, en må bare lære å forholde seg til den. En må lære å bli en del av den. Og en må forandre sitt forhold til livet for å få en større grad av flyt. For å oppnå denne flyten dreier det seg ikke bare om å gjøre endringer i seg selv, men også ute i det praktiske livet. Når en får behandling sammen med essenser vil det inntreffe endringer som gjør en mer aktiv, tilstede og våken i livet sitt. En trenger derfor ikke sette seg ned og spekulere på hva som må endres - med denne behandlingen vil dette bli tydeliggjort. Mange ønsker endring i livet sitt, Behandlingen sammen med essenser gir deg verktøy som hjelper deg å raskere oppnå ønsket endring.

Blokkeringer vil tre tydeligere frem og en vil derfor også bli mer i stand til å vite hva en skal gjøre, og ikke gjøre. 

Denne behandlingen hjelper deg å sette lys på det som hindrer deg å tørre, å gjøre, å være, og å bli slik du selv ønsker det.   Tørr du å la være?

Stillpoint
Remedier

Essenser er ett av hovedverktøyene i denne behandlingen.

Historisk har de vært brukt i tusener av år og i Europa beskrev Paracelsus allerede på I5OO-tallet ulike effekter av dugg fra blomster. Han mente at alle sykdommer egentlig var et uttrykk for sjelelig ubalanse, og at essenser - blomsterdugg - ville kunne gjenopprette denne balansen. Historisk sett har både Aboriginerne og de gamle Egypterne brukt blomsteressenser. De er derfor på grunn av sin effekt mot sykdom og bearbeidelse av prosess, blitt brukt som en viktig del av folkemedisinen gjennom tidene.

I vår tid var det Edward Bach som på 1930-tallet hentet frem denne gamle kunnskapen. Utdannet homeopat og lege forsket han på blomster og testet ut deres vibrasjonelle egenskaper. Det har imidlertid skjedd en eksplosiv utvikling innen dette feltet, og på verdensbasis eksisterer det i dag flere hundre produsenter av essenser. Disse forsker på essenser på samme måte som legemiddelprodusentene forsker på sine medisiner. Det er dermed mye dokumentasjon tilgjengelig over fremstilling, oppbygning og effekter.

Prinsippet går ut på at hver substans er en frekvens som svarer til vår egen bevissthet. Når vi bruker essenser i vårt energetiske system, vil den speile den delen av oss som tilsvarer essensens frekvens. Forskjellige essenser kan vise forskjellige egenskaper og spesifikke områder av bevisstheten. Det tydeliggjør det som har ligget skjult, og vi kan lettere se hva vi trenger å gjøre for å gjenopprette flyt og balanse. Med essenser kan vi lettere se hva vi trenger for å bryte ut av våre gamle mønstre. Essenser tilfører ingenting, men viser oss aspekter av vår bevissthet som trenger mer fokus og oppmerksomhet.

Vibrapati

”Livet er ofte som en rundkjøring - ikke alle vet hvilken vei de skal ta for å nå det målet de ønsker”


Du tar det første steget - BESTILL TIME - og vi hjelper deg videre

 

Vibrapati

SIS Integreringsterapi, inneholder en   oppbalansering med essenser pluss en mye dypere behandling. 
 

SIS Integreringsterapi passer for deg som som vil ha bedre utbytte av dine egne potensialer. Alle har vi en unikhet, men som for mange kan være vanskelig å definere. Denne unikheten viser hvem du faktisk er! La oss hjelpe deg til å finne det best i deg, og å hjelpe deg til å få en bedre hverdag.
Det fine med denne behandlingsformen er at vi hjelper deg til å se hvor "skoen trykker" selv om du ikke forstår hvorfor du plages, kan vi finne årsaken og behandle den..
Denne behandlingsformen passer for alle i alle aldre. Vi har mange gode tilbakemeldinger på hvor bra denne behandlingen virket. Dette er bl.a. hva denne behandlingsformen kan benyttes ved:

 

Vi har spesialisert oss på årsaksbehandling. Vi finner det som ligger bakenfor selve symptomet som er manifestert som sykdom eller lidelse. Dvs. den plagen du opplever i livet ditt.

Listen viser noe av det som kan ha god hjelp ved bruk av

SIS Integreringsterapi, men ingen garanti.

 • hodepine/migrene

 • stress

 • ønske om å bli gravid

 • lære å si NEI

 • diffuse smerter

 • røykekutt

 • slanking

 • utbrenthet

 • angst

 • depresjoner

 • sorg

 • atferdsvansker (barn og voksne)

 • handlingslammelse

 • har blitt etterlatt - veien videre

 • livsmestring

 • alle typer livsprosesser