Mål energistrømmene i kroppen din

Med hjelp av ACUGRAPH kan vi på få minutter måle energistrømmen i kroppen din. På denne måter får vi vite nøyaktig hvor du trenger å få behandling for å føle deg bedre.Dette er et unikt verktøy som hjelper oss daglig til å  velge behandlingen som er best for hvert enkelt individ.Testen er helt smertefri!Akugraf